Dovanų kupono pirkimo ir galiojimo sąlygos

Nepasinaudojus dovanų kuponu per jo galiojimo laikotarpį – dovanų kupono galiojimo terminas laikomas

pasibaigusiu ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai dovanų kuponas

nepanaudojamas dėl: nenugalimos jėgos aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios

situacijos ir (ar) karantino.

Dovanų kuponas Paslaugų teikėjui negrąžinamas ir Paslaugų teikėjas jo į pinigus nekeičia.

Dovanų kuponas turi būti išnaudotas per vieną kartą

Norint pasinaudoti dovanų kuponu, reikalinga išankstinė paslaugų rezervacija, kurią galima atlikti

paskambinus į „Pramogosore.lt“ telefonu +37064108888 arba „Pramogosore.lt“ interneto svetainėje

www.pramogosore.lt rezervuojant paslaugas. Rezervacijos priimamos pagal „Pramogosore.lt“ užimtumą

Dovanų kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.